Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?

OBS! Konferensen har blivit framflyttad till hösten 2020. 

När: Framflyttad till hösten 2020

Var: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Uppsala universitet. Hitta hit. 

Kostnad: Gratis (lunch ingår ej)

Anmälan: Information om anmälan kommer.

Målgrupp: Personal inom organisationer och myndigheter som jobbar med naturvård, biologisk mångfald och miljöövervakning, samt forskare inom dessa och angränsande områden.

Forskare och myndigheter ger sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet. Naturvårdsverket presenterar den färska rapporten “Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden – suggestion for program to start 2020”. Dagen avslutas med diskussioner i mindre grupper som tillsammans med föredragen kommer att sammanställs i skrift.

Arrangörer: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Uppsala universitet och Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet. Dagen stöds av ‘Uppsala University Biodiversity Initiative‘ 

Preliminärt program

09:00-09:10 Välkommen (Gustaf Granath/Torbjörn Ebenhard, UU/CBM)
09:10-09:50 Bakgrund (Naturvårdsverket)
                    Presentation av rapport (Diana Posledovich, Stockholms univ.)
09:50-10:10 Genetisk övervakning av järv (Robert Ekblom, UU)
10:10-10:30 Kaffe/Te
10:30-10:55 Genetisk mångfald i skogen. (Sanna Black-Samuelsson, Skogsstyrelsen)
11:00-11:25 Genetic diversity of Norway spruce (Martin Lascoux, UU)
11:30-11:55 Odlad mångfald vs. genetisk diversitet (Jens Weibull, Jordbruksverket)
12:00-13:00 Lunch (tex en trappa upp eller andra ställen på campus)
13:00-13:25 Bevarandegenetik hos orkidéer (Linus Söderquist, UU)
13:30-13:55 Genetisk diversitet och bevarande av biologisk mångfald (Jacob Höglund, UU)
14:00-14:25 HaVs övervakning (Maria Jansson/Anna Hasslow, Havs och vattenmyndigheten)
14:30-14:55 Ett mikrobiellt perspektiv (Anna Rosling/Silke Langenheder, UU)
15:00-15:15 Fika
15:15-16:30 Diskussion i grupper: Hur går vi vidare och vilka kunskapsluckor finns det?