Biologiska sektionen

Om oss

Biologiska sektionen är en av sex sektioner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och rymmer fyra institutioner: Institutionen för ekologi och genetik, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Institutionen för organismbiologi samt Institutionen för biologisk grundutbildning. Sektionen bedriver både forskning och utbildning inom det breda ämnet biologi. Inom sektionen ryms även Botaniska trädgården och Centrum för biologisk mångfald.

Sektionsdekan

Hanna Johannesson
018 - 471 64 79
hanna.johannesson@ebc.uu.se

Prefekter

Institutionen för biologisk grundutbildning

Margareta Krabbe
018 - 471 41 40
margareta.krabbe@ibg.uu.se

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Staffan Svärd
018 - 471 45 58
staffan.svard@icm.uu.se

Institutionen för ekologi och genetik

Lars Tranvik
018 - 471 27 22
lars.tranvik@ebc.uu.se

Institutionen för organismbiologi

Irene Söderhäll
018 - 471 28 17
irene.soderhall@ebc.uu.se

Hitta rätt

EBC och BMC

Biologiska sektionen finns på huvudsakligen Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och Biomedicinskt centrum (BMC). På EBC finns Institutionen för evolutionär genetik och Institutionen för organismbiologi. Institutionen för cell- och molekylärbiologi finns på BMC. Institutionen för biologisk grundutbildning har kanslier på både EBC och BMC. Botaniska trädgårdens administration finns i Botaniska trädgården, Villavägen 8. Centrum för biologisk mångfald finns SLU:s Campus Ulltuna, Almas allé 8.

Gå till Evolutionsbiologiskt centrums hemsida »

Gå till Biomedicinskt centrums hemsida »